SPS

THZ


Profil firmy

Tovární 123
538 21 Slatiňany

IČO: 15053920

Naše firma je tradiční výrobce nástaveb pro manipulaci s tekutými látkami a hasících nástaveb ukládaných na různé druhy podvozků.

Současnost

Společníci SPS stáli po privatizaci v roce 1994 před vážným problémem, jak nahradit ztrátu trhu RVHP a tak zachovat strojírenskou výrobu ve Slatiňanech. Prvořadým řešením se stala výrazná transformace výrobního programu firmy spočívající nejen v rozšíření sortimentu výrobků, ale zejména v kvalitativní změně přístupů ke konstrukci, technologii, organizaci a zabezpečení výroby vůbec.

V červenci 2008 došlo ke sloučení s firmou V.K.P. spol. s r.o. Chrudim. Strojírna Potůček, s.r.o. v současné době zaměstnává cca 90 zaměstnanců. Těžištěm výroby části SPS je finální výroba nástaveb pro manipulaci s tekutými látkami a hasící nástavby ukládané na různé druhy podvozků. SPS se specializuje na adresná individuální řešení podle potřeb a přání téměř výhradně tuzemských zákazníků. Roční produkce činí cca 80-90 kusů užitkových nástaveb, ke kterým současně zajišťuje opravy, servis a výrobu náhradních dílů.

Firma je rovněž držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a ISO 3834-2:2006.

Historie

Závod byl založen v roce 1899 majiteli pány Cilkem a Trdlicou na výrobu katrů a dřevoobráběcích strojů. Z důvodu malého zájmu o tyto výrobky se noví majitelé firmy pánové Černý a Němec rozhodli pro nový sortiment výroby - hasící stříkačky. Mohutný nárůst výroby nastal až od roku 1907, kdy firmu zakoupil pan Smékal. V té době se vyráběly nejen hasicí stříkačky, ale i požární vozy, tělocvičné nářadí a dokonce se postavilo i několik osobních vozů. V roce 1937, po úmrtí průkopníka požární techniky pana Smékala, nastoupil nový majitel, pan Potůček, který doplnil stávající provozy o tkalcovnu na požární hadice, rozšířil výrobní a pomocné provozy západním směrem a modernizoval strojní vybavení. Po zestátnění v roce 1948 přešla továrna pod státní podnik SIGMA Olomouc s označením THZ (továrna hasících zařízení). K další organizační změně došlo v roce 1962, kdy byla továrna začleněna do dalšího národního podniku KAROSA Vysoké Mýto., který ve Slatiňanech sériově vyráběl komunální automobily (cca 330 ks ročně) a rozhodující komponenty pro hasící vozy, stříkačky a vojenskou techniku.

V roce 1994 se v rámci privatizačního projektu stává novým majitelem závodu společnost prezentující právního nástupce původního majitele podniku a firma přijala jméno Strojírna Potůček Slatiňany.
Plastická chirurgie